[hr]

waveLightAllegretto Laser

WaveLight® Allegretto Wave® Eye-Q Laser

Excimer Laser System

Bare LASIK med WaveLight ® tilbyr den fleksible ytelsen til Wavefront Optimized ® LASIK, for raskere behandling av flere pasienter med mindre anstrengelse. Wavefront Optimalisert ® LASIK avhenger av hastigheten og sikkerheten til den avanserte WaveLight ® Allegretto Wave ® Eye-Q Laser, med presisjon konstruert for raskere og nøyaktige prosedyrer.

Utstyrt med alle fordelene til provenWaveLight ® Allegretto Wave ® Eye-Q Laser teknologi,  er WaveLight ® Allegretto Wave ® Eye-Q Laser en optimalisert laser synskorreksjons maskin.

WaveLight ® Allegretto Wave ® Eye-Q Laser ble designet basert på en idé som en gang bare var en tanke: et system med raske kirurgier, med innovativ og pålitelig eye-sporing, og med et klart ergonomisk konsept.

  • Høyhastighetssystemet 400 Hz Eye Tracking er justert til en høy hastignet som gjør at lasterstrålen aktivt sporer den raskeste øyebevegelse og verifiserer plasseringen før du slipper reaksjonspulser.
  • Thermal Optimized Shot Distribution bidrar til å minimere risikoen for termisk oppbygging.
  • En krysslinjet projektor gir presis sentrering.

Sammen utgjør disse nyvinningene at WaveLight ® Allegretto Wave ® Eye-Q Laser gir bedre komfort for pasienten og gode kliniske resultater både for Wavefront Optimized ® og Wavefront-Guidet laser for synskorreksjon.

Opp til 10 ganger rakskere enn LASIK, er WaveLight ® Allegretto Wave ® Eye-Q Laser en unik kombinasjon av effektivitet og sikkerhet, for raskere gjennomstrømning, redusert miljømessig eksponering, og gode resultater . I tillegg er det bevist at toppmoderne teknologi gir lege og pasient både sikkerhet og pålitelighet, med en lav risiko for komplikasjoner og gjentatte behandlinger.